19 september 2019 - 12.00 uur - 17.15 uur

Probleemgedrag in de ouderenzorg: een doeltreffende aanpak?!

* Vanwege de grote belangstelling is inschrijven voor dit symposium helaas niet meer mogelijk. 

Een regionaal symposium voor de intramurale zorg

In de regio Zuid-Kennemerland ging onlangs het project KEC van start; een Kennis en Expertise Centrum rondom complex probleemgedrag in de ouderenzorg. Doel van KEC is antwoord te geven op de steeds complexere zorgvraag die door zorgaanbieders ervaren wordt én om een gezamenlijke regionale aanpak en werkwijze tot stand te brengen. Zeven ouderenzorgorganisaties (Sint Jacob, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda, Reigershoeve, Zorgspecialist, ViVa! Zorggroep en Kennemerhart) bundelen hun krachten om de vraagstukken hieromtrent beter, sneller en efficiënter te kunnen oplossen.

 

Om behandelaren, verpleegkundigen, beleidsmakers en teamleiders zorg en behandeling beter toe te rusten bij de aanpak van probleemgedrag in de intramurale zorg organiseert KEC op donderdag 19 september 2019 het symposium: Probleemgedrag in de ouderenzorg: een doeltreffende aanpak?!


Deze middag staat in het teken van kennisdelen en ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak bij complexe problematiek in de ouderenzorg.

*Deelname wordt u aangeboden door KEC