19 september 2019 - 12.00 uur - 17.15 uur
-

Letty Oudewortel, specialist ouderengeneeskunde
Parnassia voorheen Dijk en Duin  en VIVAzorggroep


Op de afdeling psychogeriatrie bij Parnassia Noord-Holland lijdt 50% van de patiënten met dementie en ernstig probleemgedrag aan een delier (plotseling opgekomen verwardheid). Net als bij dementie gaat een delier gepaard met aandachtstoornissen en cognitieve stoornissen. Hoewel het om deze reden ontzettend lastig is om een delier te onderscheiden van dementie, is het erg belangrijk dat dit tijdig herkend wordt. Als een delier in een vroeg stadium gediagnosticeerd wordt, kunnen onderliggende oorzaken nog gerichter behandeld worden. Maar hoe herken je een delier? Aan de hand van casuïstiek en beeldmaterialen worden de symptomen van een delier tijdens deze workshop besproken.

-

Jan van der Hammen, trainer acteur, mede eigenaar Ervarea, leren door beleven

 

Ieder gedrag heeft een aanleiding, al zie je dat vaak niet meteen. Dat betekent ook dat we gedrag kunnen beïnvloeden, door te weten waar het vandaan komt en te experimenteren met de omgeving en je eigen gedrag. Tijdens deze praktische workshop leer je waarnaar je moet kijken en hoe jouw eigen handelen het gedrag van de ander beïnvloedt. Dit vraagt wat van jezelf en je team, maar maakt het werk zoveel interessanter.

 

-

Dr. Martin G. Kat, (ouderen)psychiater-psychotherapeut,in eigen praktijk en bij het C.C.E.

 

De term ‘probleemgedrag’ is een containerbegrip. Het zegt nog niets over de oorzaak ervan. Juist bij ouderen die intramuraal verblijven kunnen de oorzaken verschillend/variërend zijn. In deze workshop wordt nader ingegaan op deze oorzaken en wat de gevolgen kunnen zijn van een kundige begeleiding en behandeling. 

-

Inge van der Stelt, Steltloper, advies-coaching-training


Een van de aanbevelingen van de richtlijn Probleemgedrag bij dementie (Verenso, NIP, 2018) luidt: ‘Analyse van probleemgedrag bij mensen met dementie gebeurt methodisch en multidisciplinair’. Maar hoe doe je dat? En met wie? Zijn er praktische hulpmiddelen? Met andere woorden, is er een doeltreffende aanpak?In deze workshop krijg je hulpmiddelen aangereikt. Via interactieve werkvormen delen we  goede voorbeelden uit de regio met elkaar

-

Robert Helle, specialist ouderengeneeskunde / jurist, bopz-arts  / juridisch adviseur

 

Vanaf 2020 geldt de Wet zorg en dwang (WZD) niet alleen voor cliënten op de BOPZ-afdelingen, maar ook voor cliënten thuis, op een GRZ of somatische afdeling. Tijdens deze workshop wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

 

  1. Wat is het doel van de WZD?
  2. Wanneer is de WZD van toepassing?
  3. Wat zijn (geregistreerde) accommodaties (BOPZ-afdelingen vervallen)?
  4. Wat is onvrijwillige zorg en welke vormen staan in de wet?
  5. Wat is een zorgverantwoordelijke en wat zijn de taken?
-

Paulien Brandt, Verpleegkundig Specialist GGZ, Parnassia NH

 

Probleemgedrag komt in de ouderenzorg veel voor.  Het is vaak lastig om met moeilijk gedrag van bewoners/patiënten om te gaan. Als verpleegkundig specialist ben ik werkzaam op een Opname afdeling Psychogeriatrie binnen GGZ  Parnassia en kom ik vanuit het consultteam ook vaak in verpleeghuizen om mee te denken t.a.v. probleemgedrag en mogelijke interventies.  Wat kun je bijv. doen bij agressie, claimgedrag of angst?  In deze workshop wordt uitleg gegeven over het gebruik van een signaleringsplan en worden t.a.v. probleemgedrag praktische handvatten en interventies besproken voor de dagelijkse praktijk.